Kontakty

 Vaše otázky zodpovieme na nižšie uvedených kontaktoch

Betonlog s.r.o.

Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica

IČO 52 315 011

DIČ 2120976220

IČ DPH SK 2120976220

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38051/R


Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa

BIC SWIFT kód GIBASKBX 

IBAN: SK11 0900 0000 0051 5746 8368


Dispečing 

0940 149 099

Obchod a fakturácia 

0905 331 344

Fakturácia

Sociálne siete

https://www.facebook.com/betonlog

https://www.instagram.com/betonlog.sk

© 2019 - 2024 Betonlog s.r.o. Sládkovičova 2545 Považská Bystrica 017 01
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!